Ładowanie strony...

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” – II edycja

Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II”, Edycja II, wg łącznej liczby punktów preferencyjnych, punktów za rozmowę rekrutacyjną oraz punktów za warsztaty kulinarne.

Do projektu zostało zakwalifikowanych łącznie 11 osób.

Siedmioro kandydatów zostało wpisanych na listę rezerwową i w przypadku rezygnacji kandydata z listy podstawowej, będzie mógł przystąpić do projektu. Kolejność według łącznej liczby punktów.

Wszyscy kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu II edycja