Ładowanie strony...

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” – II edycja

Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II”, Edycja II, wg łącznej liczby punktów preferencyjnych, punktów za rozmowę rekrutacyjną oraz punktów za warsztaty kulinarne.

Do projektu zostało zakwalifikowanych łącznie 11 osób z czego 1 osoba zrezygnowała.

1 kandydat z siedmiu z listy rezerwowej został przyjęty do projektu ze względu na rezygnację. Kolejność według łącznej liczby punktów.

Wszyscy kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

18.05_Lista osób zakwalifikowanych do projektu II edycja