Procedura rekrutacji do projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

Etap I – złożenie dokumentów rekrutacyjnych W formie elektronicznej – poprzez wypełnienie online Formularza Aplikacyjnego wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu (funkcjonalność zostanie udostępniona wkrótce)Do formularza należy załączyć: W przypadku osób bezrobotnych – skan zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydawane przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowy Urząd Pracy … Czytaj dalej Procedura rekrutacji do projektu „Gotuj po hiszpańsku II”