Ładowanie strony...

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w II Edycji projektu „Gotuj po hiszpańsku”

Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Gotuj po hiszpańsku”, Edycja II,  wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych, punktów za rozmowę rekrutacyjną oraz punktów za warsztaty kulinarne.

Do projektu z obszaru Małopolski oraz miasta Krakowa  zostało zakwalifikowanych łącznie 11 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa_zakwalifikowanych do projektu

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty kulinarne w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Gotuj po hiszpańsku”

Poniżej zamieszczamy listę osób, które zostały zakwalifikowane na warsztaty kulinarne w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Gotuj po hiszpańsku”, Edycja II,  wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz punktów za rozmowę rekrutacyjną.

Do projektu z obszaru Małopolski oraz miasta Krakowa  zostało zakwalifikowanych łącznie 14 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty

Wstępna lista potencjalnych uczestników projektu – rekrutacja uzupełniająca

Poniżej zamieszczamy potencjalną listę uczestników projektu „Gotuj po hiszpańsku”, Edycja II, zakwalifikowanych na rozmowę rekrutacyjną  wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych.

W wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu z obszaru Małopolski oraz miasta Krakowa  zostało zakwalifikowane łącznie 2 osoby.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do rozm_rek_rekrutacja_dodatkowa

Wstępna lista potencjalnych uczestników projektu

Poniżej zamieszczamy potencjalną listę uczestników projektu „Gotuj po hiszpańsku”, Edycja II, zakwalifikowanych na rozmowę rekrutacyjną  wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolski oraz miasta Krakowa  zostało zakwalifikowanych łącznie 17 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej